Search for associations in Piteå Kommun

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Kopparnäs-Bertnäs Bygdeförening Landsbygdsföreningar Arrangemang - musik, Barnverksamhet, Byaverksamhet, Kultur...
Korpen Piteå Idrottsföreningar Aerobics, Arrangemang - dans, Barnverksamhet, Bollsport... korpenpitea.se
KRIK Piteå Idrottsföreningar Bollsport, Innebandy, Religiös verksamhet, Ungdomsverksamhet krik.se/lokalavdelni...
Kristdemokraterna i Piteå Politiska föreningar Politisk verksamhet kristdemokraterna.se
Kultur För Alla Kulturföreningar Arrangemang - musik, Arrangemang - teater
Kultur och vänskaps föreningen Kulturföreningar Arrangemang - dans, Arrangemang - konst, Arrangemang - musik, Dans...
Kulturens Bildningsverksamhet Studieförbund Dans, Kultur, Musik
Kulturförening Kluster Kulturföreningar Arrangemang - musik kluster.nu
Kulturföreningen Kajman Kulturföreningar Arrangemang - konst, Arrangemang - musik, Arrangemang - teater, Kultur...
Kustkyrkan Jävre Religiösa föreningar Arrangemang - musik, Friluftsliv, Hjälpverksamhet, Humanitär verksamhet... kustkyrkan.se
Kälens Bönhusförening Religiösa föreningar Religiös verksamhet
Kören Piteton Kulturföreningar Körsång
Kören Quinnoton Kulturföreningar Körsång
Lakafors-Pålmark Byaförening Landsbygdsföreningar Byaverksamhet
Liberalerna Piteå Politiska föreningar Politisk verksamhet pitea.liberalerna.se
Page 7/20
First Last
.... 5 6 7 8 9 ...
Next Last

Har du frågor eller synpunkter på vår föreningskatalog,
kontakta Charlotta.Sjodin på telefon 0911-69 64 00

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28