Välkommen till vår bidragssida

×
Information
Nedan presenteras Piteå Kommuns normer för kommunala bidrag till fritidsverksamhet.
Normer i utskriftsvänlig format.
Webb-bidrag
Det finns möjlighet att söka bidrag direkt via Webb-funktionen.
Kontakta Charlotta Sjödin för vidare information om inloggningsuppgifter. Föreningar som inte har inloggningsuppgifterIfyllningsbara ansökningsblanketter finns i anslutning till de olika bidragen.
Barn- och ungdomsverksamhet
Aktivitetsbidrag idrott (2024)

Ansök senast: 25 augusti för vårens verksamhet, 25 februari för höstens verksamhet

Syfte - Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Undantag för övre ålder görs för aktivitet fö...

Aktivitetsbidrag ej idrott (2024)

Ansök senast: 25 augusti för vårens verksamhet, 25 februari för höstens verksamhet

Syfte - Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Undantag för övre ålder görs för aktivitet f...

Föreningsanläggningar / hyreslokaler
Investeringar i anläggingar och idrottsm (2024)

Ansök senast: 30 september

Syfte - Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringar och upprätthålla eller höja standar...

Hyresbidrag (2024)

Ansök senast: 1 december

Syfte - Hyresbidag beviljas till förening som hyr lokal vilken är en förutsättning för möjlighet att bedriva barn- och ungdom...

Övriga bidrag
Lokaler och anläggningar på landsbygden (2024)

Ansök senast: 30 september

Syfte - Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättring, upprustning och standardhöjning i för...

Politiska ungdomsorganisationer
Bidrag politiska ungdomsorganisationer (2024)

Bidraget har som syfte: - att stimulera ungdomar i kommunen att engagera sig politiskt, - att s...

Kommunalt lönebidrag
Lönebidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Syftel - Bidrag avser täcka en del av föreningens lönekostnader för anställda med statligt lönebidrag. - - Villkor - Kommu...

Fritidsfiske
Driftbidrag (2024)

Ansök senast: 30 april

Syfte - Stöd till fiskevårdsföreningar verksamma i kommunen beviljas för deras fiskevårdsaerbete där så många som möjligt ge...

Långsiktiga åtgärder (2024)

Ansök senast: 30 april

Ändamål - Syftet med bidraget är att stödja fiskevårdsarbete som riktar sig mot långsiktiga och ekologiskt riktiga åtgärder...

Kulturföreningar
Årsbidrag till kulturföreningar (2024)

Ansök senast: 31 oktober

Huvudregel för att erhålla årsbidrag till kulturverksamhet - - Kultur- och fritidsnämnden stöddjer ideella kulturföreningar ...