Skriv ut

Stimulansbidrag kultur (2023)

Kulturföreningar


Bidraget ska stimulera till ny verksamhetsinriktning, samverkansformer mellan föreningar, mångfald etc. Bidraget kan också användas till inköp av utrustning som underlättar för föreningen i samband med arrangemang av offentliga arrangemang.

Ansökan om stimulansbidrag kan ske löpande under året.

Beslut om bidrag tas i Kultur- och fritidsnämndens AU.

Kontaktperson
Micael Jonsson, 0911-69 68 13
micadl.jonsson@pitea.se

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in