Skriv ut

Förlusttäckning enstaka arrangemang (2023)

Kulturföreningar


Förlustgaranti till enstaka offentliga kulturarrangemang kan beviljas

 • till registrerade föreningar i Piteå kommun
 • för genomförande av offentligt, inträdesbelagt kulturarrangemang av icke kommersiell karaktär
 • med max 15 000 kr/arr.
Med offentliga arrangemng menas:

 • att allmänheten informeras om arrangemanget
 • att allmänheten har tillträde.
Kultur, park och fritid, allmänkultur kan ge råd om vilka kanaler som finns att tillgå för kostnadsfri maknadsföring.

Ansökan om förlustgaranti ska göras på fastställd blankett och vara Kultur, park och fritid, allmänkultur tillhanda senast 4 veckor före arrangemangets genomförande, dock senast 15 november bidragsåret.

Redovisning av utfallet ska göras före utbetalning av bidrag/förlustgaranti.

OBS! Förlustgaranti betalas ut det år arrangemanget genomförs.

Som bidragsberättigade kostnader räknas:

 • arvode till engagerad artist
 • resa för engagerad artist samt konstnär i samband med vernissage
 • övernattning för engagerad artist samt konstnärs medverkan vid vernissage
 • filmhyra
 • förbrukningsmaterial i samband med hängning av utställning
 • lokalhyra i samband med arrangemang
 • marknadsföring
 • Övrigt, specificeras
Med offentliga arrangemang menas:
 • att allmänheten informeras om arrangemanget
 • att allmänheten har tillträde
Förening som inte har lösenord kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan härAnsökan


Ansökan kan ej göras på webben.