Skriv ut

Byapeng (2023)

Landsbygdsutveckling


Riktlinjer för kommunal byapeng 2012

Syfte
Att stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå Kommun genom de lokala utvecklingsgrupperna/föreningarna.
Vilka kan söka?
Endast en lokal utvecklingsgrupp/förening per by kan söka byapeng. Den grupp/förening som står som sökande bör arbeta med frågor som berör det stora flertalet i byn, utvecklingsfrågor eller med annan verksamhet av övergripande karaktär. De utvecklingsgrupper/föreningar som finns i byn skall gemensamt utse vem som skall stå som sökande av byapengen.
Vad får byapengen användas till?
Utvecklingsarbete i byn, sysselsättningsskapande verksamhet eller andra aktiviteter som bedöms som viktiga för byns utveckling.
Byapengs bidragnivåer varierar.
Ansökan Skickas till Piteå Kommun, Tillväxtavdelningen,
Roger Lundstig, Furunäsvägen 102 B, 941 52 Piteå
Sista ansökningsdag är den 29 februari 2012.
Följande uppgifter skall ingå i ansökan:
  • beskrivning av den sökande utvecklingsgruppen/föreningen
    (namn, styrelse, stadgar)
  • hur har utvecklingsgruppen/föreningen utsetts av övriga föreningar i byn att stå som sökande av byapeng
  • beskrivning över hur byapengen skall användas
  • en aktuell utvecklingsplan för byn skall medfölja
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott under mars månad.
Hela beloppet utbetalas efter beslut.

Redovisning
Byapeng för föregående år (2018) skall redovisas i samband med
er nya ansökan. I redovisningen skall framgå hur "byapengen" använts.
Förening kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan här

Ansökan


Ansökan kan ej göras på webben.