Välkommen till vår bidragssida

×
Information
Nedan presenteras Piteå Kommuns normer för kommunala bidrag till fritidsverksamhet.
Normer i utskriftsvänlig format.
Webb-bidrag
Det finns möjlighet att söka bidrag direkt via Webb-funktionen.
Kontakta Charlotta Sjödin för vidare information om inloggningsuppgifter. Föreningar som inte har inloggningsuppgifterIfyllningsbara ansökningsblanketter finns i anslutning till de olika bidragen.
Barn- och ungdomsverksamhet
Aktivitetsbidrag idrott (2023)

Ansök senast: 25 augusti för vårens verksamhet, 25 februari för höstens verksamhet

Syfte - Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Undantag för övre ålder görs för aktivitet fö...

Aktivitetsbidrag ej idrott (2023)

Ansök senast: 25 augusti för vårens verksamhet, 25 februari för höstens verksamhet

Syfte - Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Undantag för övre ålder görs för aktivitet f...

Kulturföreningar
Årsbidrag till kulturföreningar (2020)

Ansök senast: 31 december

Huvudregel för att erhålla årsbidrag till kulturverksamhet - - Kultur- och fritidsnämnden stöddjer ideella kulturföreningar ...

Årsbidrag till kulturföreningar (2023)

Ansök senast: 31 oktober

Huvudregel för att erhålla årsbidrag till kulturverksamhet - - Kultur- och fritidsnämnden stöddjer ideella kulturföreningar ...

Förlusttäckning enstaka arrangemang (2023)

Ansök senast: 3 veckor före arrangemangets genomförande, dock senast 15 november bidragsåret.

Förlustgaranti till enstaka offentliga kulturarrangemang kan beviljas - - till registrerade föreningar i Piteå kommun - för...

Stimulansbidrag kultur (2023)

Bidraget ska stimulera till ny verksamhetsinriktning, samverkansformer mellan föreningar, mångfald etc. Bidraget kan också an...

Föreningsanläggningar / hyreslokaler
Driftbidrag till föreningsanläggningar (2023)

Ansök senast: Betalas ut under april månad. Ingen ansökan från föreningar krävs.

Syfte - Bidraget avser att stödja förening som äger anläggning/lokal och som regelbundet nyttj...

Investeringar i anläggingar och idrottsm (2023)

Ansök senast: 30 september

Syfte - Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringar och upprätthålla eller höja standar...

Allmänna samlingslokaler driftbidrag (2023)

Ansök senast: Utbetalning under april månad.

Syfte - Samlingslokaler ska ge plats för en fri debatt och för ett obundet förenings- och kulturliv. Detta betyder att lokal...

Hyresbidrag (2023)

Ansök senast: 1 december

Syfte - Hyresbidag beviljas till förening som hyr lokal vilken är en förutsättning för möjlighet att bedriva barn- och ungdom...

Övriga bidrag
Lokaler och anläggningar på landsbygden (2023)

Ansök senast: 30 september

Syfte - Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättring, upprustning och standardhöjning i för...

Föreningsutveckling, utbildning
Projektbidrag, föreningsutveckling (2023)

Ansök senast: Löpande under året

Syfte - Bidraget avser föreningars utvecklingsarbete och ska följa de prioriterade målen för kultur- och fritidsnämnden. Bidr...

Kommunalt lönebidrag
Lönebidrag (2023)

Ansök senast: Löpande

Syftel - Bidrag avser täcka en del av föreningens lönekostnader för anställda med statligt lönebidrag. - - Villkor - Kommu...

Fritidsfiske
Driftbidrag (2023)

Ansök senast: 30 april

Syfte - Stöd till fiskevårdsföreningar verksamma i kommunen beviljas för deras fiskevårdsaerbete där så många som möjligt ge...

Långsiktiga åtgärder (2023)

Ansök senast: 30 april

Ändamål - Syftet med bidraget är att stödja fiskevårdsarbete som riktar sig mot långsiktiga och ekologiskt riktiga åtgärder...

Studieförbund
Bidrag till studieförbund (2023)

Kommunens motiv för stöd: - Kommunens stöd till folkbildningen ska i likhet med statens syfta till att; - - Främja en verks...

Landsbygdsutveckling
Utvecklingspeng (2023)

Ansök senast: 30 september

- Vilka kan söka? - För att erhålla bidrag ska en förening - vara stabil, ideell och ha antagit stadgar, valt styrelse och v...

Byapeng (2023)

Ansök senast: 29 februari

Riktlinjer för kommunal byapeng 2012 - - Syfte - Att stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå Kommun genom de lokala utvecklin...

Politiska ungdomsorganisationer
Bidrag politiska ungdomsorganisationer (2023)

Bidraget har som syfte: - att stimulera ungdomar i kommunen att engagera sig politiskt, - att s...