Skriv ut

Hyresbidrag (2024)

Föreningsanläggningar / hyreslokaler


Syfte
Hyresbidag beviljas till förening som hyr lokal vilken är en förutsättning för möjlighet att bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

Villkor
Bidraget utgår till förening som hyr lokal för barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska uppfylla allmänna bestämmelser. och under närmast föregående redovisningsår beviljats kommunalt aktivitetsbidrag för minst 20 sammankomster. Undantag från detta ges för nybildad förenings andra verksamhetsår.

Som godkänd kostnad avses hyror, sluträkning för vatten- och elavgifter samt sophämtning.
Vid anmodan ska hyreskontrakt och verifikat kunna uppvisas.

Hyresbidrag utgår ej för planhyror eller för lokaler som är subventionerade av kommunen eller där förening genom överenskommelse med kommunen har en reducerad hyra. Ej heller för lokaler som hyres för arrangemang med entréavgift eller kommersiell verksamhet.

Bidrag
Bidraget utgår med 70 % av godkända hyreskostnader, dock högst 24 000 kronor per år och förening.

Ansökan: Ansökan om hyresbidrag ska göras på fastställd blankett och vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 december hyresåret.

Har du frågor om bidrag,
kontakta Anders Johansson på telefon 0911-69 64 18.


Förening som inte har lösenord kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan här

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in