Skriv ut

Årsbidrag till kulturföreningar (2024)

Kulturföreningar


Huvudregel för att erhålla årsbidrag till kulturverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden stöddjer ideella kulturföreningar som är öppna och tillgängliga för alla i Piteå kommun. Möjlighet att delta får ej begränsas av religiös eller organisatorisk tillhörighet. Föreningens verksamhet ska bidra till ett rikt och varierat kulturliv genom entre´belagda offentliga, icke kommersiella, kulturarrangemang i kommunen. Stödet foördelas inom budgetram.

Föreningen ska ha antagit stadgar, valt styrelse och bedrivit en stabil verksamhet ett år. Ny förening med mindre än ett års verksamhet kan prövas av Kultur- och fritidsnämnden. Ansökan ska ske på fastställd blankett inom angivet ansökningsdatum samt åtföljas av bilagor som finns angivna.


Årsbidrag kan beviljas
  • till ideell kulturförening som arrangerar minst åtta 8 offentliga kulturarrangemang/år riktade till barn/ungdom eller vuxna.
  • med en fast verksamhetsdel på 40 000 kronor/år
Därutöver kan ytterligare verksamhetsmedel beviljas. Dessa medel fördelas på det sätt som Kultur- och fritidsnämnden finner motiverat. Beviljat bidrag innebär inga garatier för fortsatt stöd.

Förändrade förutsättningar som påverkar beviljat bidrag justeras i efterhand. Det kan innebära att föreningen blir återbetalningsskyldig ifall den verksamhet som bedrivits inte motsvarar den verksamhetsplanering som utgjort underlag till beslut om beviljat bidrag.

Ansökan om årsbidrag ska göras på fastställd blankett och vara Kultur, park och fritid, allmänkultur tillhanda senast 31 oktober året före bidragsåret.

Följande bilagor ska bifogas ansökan:
  • föreningens stadgar
  • verksamhetsplanering för bidragsåret
  • budget för bidragsåret
  • verksamhetsberättelse för senast förflutna verksamhetsår
  • balansräkning för senast förslutna verksamhetsår
  • revisionsberättelse för senast förslutna verksamhetsår
Förening som inte har lösenord kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan här

Har du frågor om bidrag,
kontakta Micael Jonsson på telefon 0911-69 68 13.


Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in