Skriv ut

Lönebidrag (2024)

Kommunalt lönebidrag


Syftel
Bidrag avser täcka en del av föreningens lönekostnader för anställda med statligt lönebidrag.

Villkor
Kommunalt bidrag kan utgå endast till organisation verksam inom kommunen med anställd boende och mantalsskriven inom kommunen.

Även distriktsorganisation kan erhålla kommunalt bidrag om den anställde bor och är mantalsskriven inom kommunen.

Kommunen åtar sig inte administrativ service i form av löneutbetalningar, skatteavdrag, inbetalning av arbetsgivaravgifter och dylikt för de organisationer som beviljas bidrag.

Bidrag
Kommunalt lönebidrag kan utgå till samhällsnyttig organisation med 10 % av det statsbidrag som månadsvis utbetalas till föreningen från länsarbetsnämnden.

Ansökan
Utbetalning av kommunalt lönebidrag sker löpande under året i anslutning till respektive månad efter ansökan av vederbörande organisation i efterskott. Lönebidrag för ett verksamhetsårs sista tre månader (oktober - december) kan sökas retroaktivt, dock senast den 31 mars året därpå.

Har du frågor om bidrag,
kontakta Charlotta Sjödin på telefon 0911-69 64 00.
Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in