Skriv ut

Långsiktiga åtgärder (2024)

Fritidsfiske


Ansökan kräver följande dokument: Ansökan

Ändamål
Syftet med bidraget är att stödja fiskevårdsarbete som riktar sig mot långsiktiga och ekologiskt riktiga åtgärder där så många som möjligt ska ges möjlighet till bra fiske, fin rekreation och trevliga naturupplevelser.

Villkor
Kultur- och fritidsnämnden kan inom ramen för budgeterade anslag bevilja bidrag till godkända fiskevårdsföreningar som är verksamma inom Piteå kommun. Bidraget avser vatten där fisket är upplåtet till allmänheten eller är fritt och där fiskevårdsföreningarna har ett avtal om arrende- eller nyttjanderätt till de fiskevatten där åtgärden är aktuell.

Föregående års årsmöteshandlingar, dvs verksamhetsberättelse, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse samt en planering för bidragsåret bifogas ansökan. Ev revidering av föregående års bidrag sker i samband med beviljandet av kommande års bidrag.

Bidrag
Långsiktiga åtgärder: Ca 40 % av budgeterade anslaget.
Bidraget utgår till långsiktiga åtgärder inom områden fiskevård, serviceanläggningar, marknadsföring, information och utbildning.

Ansökan
Ansökan inlämnas senast den 30 april för bidragsåret.

Förening kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan här

Har du frågor om bidrag,
kontakta Anders Johansson på telefon 0911-69 64 18.


Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in