Skriv ut

Driftbidrag (2024)

Fritidsfiske


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Resultatrapport, Balansrapport, Revisionsberättelse

Syfte
Stöd till fiskevårdsföreningar verksamma i kommunen beviljas för deras fiskevårdsaerbete där så många som möjligt ges möjlighet till fiske, sportfiske, fin rekreation och trevliga naturupplevelser.

Villkor
Kultur- och fritidsnämnden kan inom ramen för budgeterade anslag bevilja bidrag till godkända fiskevårdsföreningar som är verksamma inom Piteå kommun.
Bidraget avser vatten där fisket är upplåtet till allmänheten eller är fritt och där fiskevårdsföreningarna har ett avtal om arrende- eller nyttjanderätt till de fiskevatten där åtgärden är aktuell.
Föregående års årsmöteshandlingar, dvs verksamhetsberättelse, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse samt en planering för bidragsåret bifogas ansökan. Ev revidering av föregående års bidrag sker i samband med beviljandet av kommande års bidrag.

Bidrag

Skötsel och drift av anläggningar: Ca 60 % av budgeterade anslaget.
Bidraget baseras på föreningens godkända kostnader, en fast del, 5 000 kr/förening och år samt en rörlig del. Skötsel och drift av anläggningar bidrag maximeras dock till 10 000 kr/förening och år.

Ansökan:
Ansökan inlämnas senast den 30 april för bidragsåret.

Förening kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan här

Har du frågor om bidrag,
kontakta Anders Johansson på telefon 0911-69 64 18.Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in