Skriv ut

Aktivitetsbidrag ej idrott (2024)

Barn- och ungdomsverksamhet


Syfte
Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Undantag för övre ålder görs för aktivitet för personer med funktionsvariationer.

Villkor
Bidraget utgår till förening som uppfyller allmänna bestämmelser.

Föreningens barn- och ungdomsverksamhet är bedömningsgrunden för eventuellt bidrag.

En bidragsberättigad sammankomst ska vara planerad och beslutad av föreningens styrelse.

Sammankomst
 • minst 5 personer i åldern 7-25 år. För deltagare och ledare inom verksamhet med funktionsvariationer finns ingen övre gräns. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. Lägsta ålder för ledaren är 13 år. Ledaren ska intyga att uppgifter på närvarokort är riktiga. Ledaren ska vara närvarande under sammankomsten och kan inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme.
 • omfatta minst 60 minuter. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
 • vara bedriven inom Norden.
  Aktivitetsbidrag utgår ej
  • om naturlig arbetsgrupp eller aktivitet delas på flera grupper i syfte att erhålla högre bidrag
  • till lokala arrangemang och tävlingar som är entrébelagda eller till till danser, basarer, bingo etc
  • till försöks- eller projektverksamhet för barn som bedrivs med särskilt statsbidrag
  • till sammankomst som anordnas under skoltid
  • till studiecirkelsammankomster
  Bidrag
  Bidraget utgår för bidragsberättigade sammankomster för deltagare i åldern 7-25 år med
  50 kr för grupper med 5 - 14 deltagare/sammankomst
  60 kr för grupper med 15 - 25 deltagare/sammankomst
  70 kr för grupper med 26 - deltagare/sammankomst

  Ansökan
  Ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda
  senast den 25 augusti för perioden 1 januari - 30 juni och
  senast den 25 februari för perioden 1 juli - 31 december

  Förening som inte har lösenord kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan här

  Ifyllningsbara närvarokort 2019 finns att ladda hem här

  Har du frågor om bidrag,
  kontakta Charlotta Sjödin på telefon 0911-69 64 00.


 • Ansökan


  Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in