Skriv ut

Aktivitetsbidrag idrott (2024)

Barn- och ungdomsverksamhet


Syfte
Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7-25 år. Undantag för övre ålder görs för aktivitet för personer med funktionsvariationer.

Villkor
Bidraget utgår till förening som uppfyller allmänna bestämmelser.

Bidrag
För idrottsföreningar i Piteå Kommun gäller samma regler för statligt och kommunalt aktivitetsbidrag. En bidragsberättigad sammankomst ska vara bedriven inom Norden.
Bidraget utgår för bidragsberättigade sammankomster för deltagare i ålderns 7-25 år med 28 kr/sammankomst och 3 kr per deltagare.

Ifyllningsbara närvarokort 2019 finns att ladda hem här

Ansökan
Ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 25 augusti för perioden 1 januari - 30 juni och senast den 25 februari för perioden 1 juli - 31 december.

Förening som inte har lösenord kan ladda hem en ifyllningsbar ansökanhär

Länk till LOK-stöd, Statligt Lokalt aktivitetsstöd

Har du frågor om bidrag,
kontakta Charlotta Sjödin på telefon 0911-69 64 00.Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in