Folkets Hus föreningen Sikfors

Latest update: 1/17/2022
General
Folkets Hus föreningen Sikfors Create contactcard (vcf-file) for Folkets Hus föreningen Sikfors
Ulf Wiklund
Address Sikforsvägen 23, 942 94, Sikfors
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 070-264 55 73
Email ulf44wiklund@gmail.com
Homepage http://www.folketshus.sikfors.com/news.php
Other information
Founded 1938
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Folkets Hus och parker
Activity Arrangemang - dans, Arrangemang - konst, Arrangemang - litt., Arrangemang - musik, Arrangemang - teater
Summary Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att mot ersättning i Sikfors tillhandahålla lämpliga samlingslokaler
Föreningens anläggningar
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vår föreningskatalog,
kontakta Charlotta.Sjodin på telefon 0911-69 64 00

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28