Sensus Piteå

Latest update: 4/5/2019
General
Sensus Piteå Create contactcard (vcf-file) for Sensus Piteå
Address Kolmilavägen 17, 941 37, Piteå
Telefon bostad
Telefon arbete 0911-102 11
Mobile
Email pitea@sensus.se
Homepage www.sensus.se/norranorrland
Other information
Founded 1929
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Sensus Studieförbund
Activity Studieverksamhet
Summary Livsfrågor
Mångfald
Föreningens anläggningar
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vår föreningskatalog,
kontakta Charlotta.Sjodin på telefon 0911-69 64 00

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28