IOGT-NTO Öjebyn LF 1761 Norrbottens Väl

Latest update: 4/29/2024
General
IOGT-NTO Öjebyn LF 1761 Norrbottens Väl Create contactcard (vcf-file) for IOGT-NTO Öjebyn LF 1761 Norrbottens Väl
IOGT-NTO Öjebyn
Address V. Järnvägsgatan 2, 943 31, Öjebyn
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile
Email ojebyn@iogt.se
Homepage https://www.facebook.com/iogt.nto.ojebyn/
Other information
Founded 1892
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation IOGT-NTO
Activity Föreläsning, Nykterhetsverksamhet
Summary
Föreningens anläggningar
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vår föreningskatalog,
kontakta Charlotta.Sjodin på telefon 0911-69 64 00

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28