Kulturens Bildningsverksamhet

Latest update: 4/20/2021
General
Kulturens Bildningsverksamhet Create contactcard (vcf-file) for Kulturens Bildningsverksamhet
Address Box 1148, 171 23, Solna
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile
Email info@kulturens.se
Homepage
Other information
Founded 2010
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Dans, Kultur, Musik
Summary Kulturens Bildningsverksamhet är partipolitiskt och religiöst obundet och vi vill förbättra förutsättningarna för den ideella kulturen och utveckla den inom ramen med fokus på att genomföra och utveckla kulturområdet inom musik, dans, drama/teater, bild och form, media och likande.
Föreningens anläggningar
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vår föreningskatalog,
kontakta Charlotta.Sjodin på telefon 0911-69 64 00

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28