Folkets Hus föreningen Norrfjärden

Latest update: 5/5/2021
General
Folkets Hus föreningen Norrfjärden Create contactcard (vcf-file) for Folkets Hus föreningen Norrfjärden
Föreningsservice
Address Batterigatan 10, 94147, Piteå
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 070- 598 55 95
Email norrfjarden@gmail.com
Homepage http://www.norrfjarden.se
Other information
Founded 1938
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Byaverksamhet, Föreläsning, Kultur, Musik, Ungdomsverksamhet
Summary Folkets hus Norrfjärden arbetar för att Norrfjärden ska vara attraktivt att bo och verka i. Alla byar runt Norrfjärden har en viktig roll i att göra området lockande och intressant.

Folkets hus Norrfjärden är en ideell förening och består av föreningar och organisationer. Vi vill verka för att stärka gemenskap och framåtanda i området.
Föreningens anläggningar
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vår föreningskatalog,
kontakta Charlotta.Sjodin på telefon 0911-69 64 00

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28