Bildgruppen P

Latest update: 10/17/2018
General
Bildgruppen P Create contactcard (vcf-file) for Bildgruppen P
Address Älvsbyvägen 1210, 941 91, Piteå
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile
Email info@bildgruppenp.se
Homepage http://www.bildgruppenp.se/
Other information
Founded 1989
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Svensk Fotografi
Activity Arrangemang - konst, Foto, Studieverksamhet
Summary Vår målsättning är att främja fotograferandet och fotografiets roll.
Genom bla: arrangera 2 årliga fotoutsällningar i Piteå konsthall
genomföra en fotomaraton, delta vid olika arrangemang, fotocirklar i mån av intresse, fotoresor, bildvisningar mm, egna fotoprojekt.
Föreningens anläggningar
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vår föreningskatalog,
kontakta Charlotta.Sjodin på telefon 0911-69 64 00

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28