Åträsk Bygdeförening

Latest update: 4/16/2024
General
Åträsk Bygdeförening Create contactcard (vcf-file) for Åträsk Bygdeförening
Samuel Eriksson
Address Hallonstigen 12, 941 41, Piteå
Telefon bostad 070-948 05 00
Telefon arbete
Mobile
Email samuel.eriksson@bricco.se
Homepage www.bygdegardarna.se/atrask/
Other information
Founded 1996
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Bygdegårdarnas Riksförbund
Activity Byaverksamhet
Summary Åträsk bygdeförening är en ideell förening med drygt 100 medlemmar. Vi arbetar målinriktat med verksamhetsplaner innehållande en mängd olika aktiviteter för att erbjuda medlemmar och bygdens folk en attraktiv bygdegård och på så sätt hålla landsbygden levande.

Bygdegården skall vara en naturlig samlingsplats för bygden och föreningen erbjuder fräscha och ändamålsenliga lokaler för uthyrning.
Föreningens anläggningar
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vår föreningskatalog,
kontakta Charlotta.Sjodin på telefon 0911-69 64 00

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28